• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drilling exploration
  exploration
  inquiry
  investigation
  sự điều tra hầm
  investigation of tunnel
  probe
  sự điều tra chủ đề
  subject probe
  prospecting
  reconnaissance
  sự điều tra nguồn nước ngầm
  ground water reconnaissance
  sự điều tra nguyên liệu
  material reconnaissance
  sự điều tra thổ nhưỡng
  soil reconnaissance
  search
  survey
  sự điều tra giao thông
  traffic survey
  sự điều tra kinh tế
  economic survey
  sự điều tra nhà
  housing survey
  sự điều tra ruộng đất
  valuation survey
  sự điều tra sử dụng đất
  land use survey
  sự điều tra địa chất
  geological survey
  surveying

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  study
  survey
  sự điều tra chọn mẫu
  sample survey
  sự điều tra triển vọng (tương lai)
  anticipation survey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X