• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  measure
  sự đo lường hiệu chỉnh
  corrective measure
  sự đo lường khẩn cấp
  emergency measure
  measurement
  sự đo (lường) kỹ thuật
  commercial measurement
  sự đo lượng hao (của thùng chứa)
  ullage measurement
  measuring
  mensuration
  meterage
  metering

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dispensing
  dosage
  measure
  sự đo lường mức thiệt hại
  measure of damage
  measurement
  sự đo lường chính xác
  accurate measurement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X