• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  modification

  Giải thích VN: Sự thay đổi tạm thời hay vĩnh cửu cho một vật hay một quy trình nhằm nâng cao thiết kế hay hoạt động, hoặc để khắc phục [[lỗi. ]]

  Giải thích EN: A temporary or permanent change made to an object or process in order to improve design or performance, or to correct a defect.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X