• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  marine

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sea boat (sea-boat)
  ship
  giám định viên tàu biển
  ship surveyor
  giấy chứng quốc tịch tàu biển
  ship certificate of registry
  giấy chứng đăng tàu biển
  ship certificate of registry
  nghề môi giới tàu biển
  ship brokerage
  người chủ sở hữu tàu biển
  ship-owner
  người cung ứng (trang cụ) tàu biển
  ship chandler (ship-chandler)
  người môi giới tàu biển
  ship broker
  người môi giới tàu biển
  shipbroker (shipbroker)
  người đại tàu biển
  ship agent
  tàu (biển) container
  container ship
  tàu (biển) ven biển
  coasting ship
  đại tàu biển
  ship agent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X