• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  economic growth
  các giai đoạn của tăng trưởng kinh tế
  stages of economic growth
  giá tăng trưởng kinh tế
  cost of economic growth
  sự không tăng trưởng kinh tế
  zero economic growth
  tăng trưởng kinh tế không ổn định
  unstable economic growth
  tăng trưởng kinh tế ổn định
  stable economic growth
  tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh
  post-war economic growth
  tăng trưởng kinh tế trước chiến tranh
  prewar economic growth
  tính ổn định tăng trưởng kinh tế
  stability of economic growth
  tỷ lệ tăng trưởng kinh tế
  economic growth rate
  tỷ lệ, mức tăng trưởng kinh tế
  rate of economic growth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X