• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  grader ploughshare

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deck
  floor
  floor plate

  Giải thích VN: Tấm ván đặt ngang trên sàn để chống tường ván [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: A horizontal board on a floor that supports wall studs.

  floorboard

  Giải thích VN: Ván tạo nên mặt phẳng sở cho một cấu [[trúc. ]]

  Giải thích EN: Any of a series of planks that make up the level base of a structure.

  floorboards

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X