• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  main file
  master file
  bản ghi tập tin chính
  master file record
  băng giữ tập tin chính
  master file tape
  khối thư mục tập tin chính
  master file directory block
  mục tập tin chính
  master file item
  tập tin chính hoạt động
  active master file
  master import file
  primary file

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X