• Thông dụng

  Danh từ
  urban place, town

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  urban

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  city

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  town
  quy hoạch nông thôn- thành thị
  town and country planning
  urban
  cải tạo thành thị
  urban renewal
  cấu trúc thành thị
  urban structure
  công nhân thành thị
  urban worker
  dân số thành thị
  urban population
  ô nhiễm thành thị
  urban pollution
  sinh thái học thành thị
  urban ecology
  sự dồn về thành thị
  urban drift

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X