• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  spot market

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  free market
  giá thị trường tự do
  free market price
  hối suất thị trường tự do
  free market (exchange) rate
  nền kinh tế thị trường tự do
  free-market economy
  open market
  chính sách thị trường tự do
  open-market policy
  chứng khoán thị trường tự do
  open-market securities
  nghiệp vụ thị trường tự do thụ động
  defensive open market operations
  nghiệp vụ thị trường tự do động
  dynamic open market operations
  suất chiết khấu của thị trường tự do
  open-market discount rate
  thị trường tự do bỏ ngỏ
  free and open market
  vụ nghiệp vụ thị trường tự do
  Open Market Desk
  vụ thị trường tự do
  open-market operation
  open markets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X