• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  escalator
  escape tor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  balance
  giá thăng bằng
  balance support
  mất thăng bằng
  over-balance
  ống thăng bằng
  balance level
  thăng bằng tĩnh
  balance static
  thăng bằng tĩnh
  static balance
  level
  lấy thăng bằng
  level out
  ống thăng bằng
  balance level
  mope pole

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  equilibrium
  giá thị trường thăng bằng
  equilibrium market price
  sự thăng bằng thị trường
  market equilibrium
  thăng bằng cạnh tranh
  competitive equilibrium
  thăng bằng cung cầu
  equilibrium of supply and demand
  thăng bằng kinh tế
  economic equilibrium
  thăng bằng tiền tệ
  monetary equilibrium
  thăng bằng tiêu dùng
  consumer equilibrium
  thăng bằng trong phát triển
  progressive equilibrium
  thăng bằng từng phần
  partial equilibrium
  tỉ lệ lạm pháp thăng bằng
  equilibrium rate of inflation
  tỷ lệ lạm phát thăng bằng
  equilibrium rate of inflation
  in balance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X