• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross girder
  cross member
  thanh ngang cầu sau
  rear axle cross member
  Thanh ngang hình chữ X
  X shaped cross member
  cross piece
  cross rail
  crossover
  crosspiece
  girth rail
  header
  thanh ngang trên kính trước
  header bar or US header bow
  rail
  thanh ngang giữa
  middle rail
  thanh ngang giữa cửa
  middle rail
  thanh ngang giữa cửa
  middle rail (midrail)
  thanh ngang khung cửa sổ
  sash rail
  thanh ngang trên cùng
  top rail
  thanh ngang đố khóa
  lock rail
  sheeting rail
  sroos bar
  through bar
  tie
  top rail
  transverse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X