• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  anionic detergent

  Giải thích VN: Bất cứ loại thuốc tẩy nào bề mặt tạo bởi các ion [[âm. ]]

  Giải thích EN: Any of a class of detergents that have negatively charged surface ions.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X