• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  extraction
  chất lỏng trích ly
  extraction liquor
  quá trình trích ly
  extraction process
  trích ly bằng dung môi
  solvent extraction
  trích ly bằng phenol
  phenol extraction
  trích ly chọn lọc
  selective extraction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X