• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flagman
  geodesy, geodetic
  geodetic geodegy
  land surveying
  surveying
  quan trắc địa
  surveying office
  góc phương vị trắc địa
  surveying azimuth
  khí áp kế hộp khảo sát (trắc địa)
  surveying aneroid barometer
  kỹ trắc địa
  surveying engineer
  lưới trắc địa khống chế
  surveying grid
  mốc trắc địa
  surveying rod
  phương vị trắc địa
  surveying azimuth
  sự điều chỉnh dụng cụ trắc địa
  adjustment of surveying instrument
  thuật ngữ trắc địa
  surveying term

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  accommodation land

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X