• Thông dụng

  Landmark.
  Cắm mốc chia ruộng
  To set up landmarks when distributing land.
  Dự kiện đó cái mốc lớn trong lịch sử
  This event is a great landmark in the history.
  Mould. Moudy.
  Quần áo mốc bị ẩm
  Clothes get mould because of dampness.
  Mould-green mould-gray.
  Cúc mốc
  Mould-green chrysanthemum.
  Con chó mốc
  A mould-gray dog.
  Da mốc
  A mould-gray complexion.
  Mông mốc láy ý giảm
  A bit mould.
  Thuốc bị ẩm ngửi hơi mông mốc
  Cigarettes which smell a bit mouldy because of dampness.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X