• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  assize

  Giải thích VN: 1. một khối đá hình trụ thường dùng làm một phần của cột trụ 2. Một lớp đá rải của một ngôi [[nhà. ]]

  Giải thích EN: 1. a cylindrical block of stone forming a section of a column.a cylindrical block of stone forming a section of a column.2. a layer of stone in a building.a layer of stone in a building.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X