• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  run

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  course

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  line
  tuyến đường biển
  shipping line
  tuyến đường biển hỗn hợp (chở khách hàng)
  cargo-passenger line
  tuyến đường phụ
  feeder line
  tuyến đường sắt
  railway line
  tuyến đường điện báo
  telegraph line
  route
  tuyến đường biển theo quy định hợp đồng
  contractual route
  tuyến đường gián tiếp
  indirect route
  tuyến đường tam giác
  triangle route
  tuyến đường vận tải
  transport route
  run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X