• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  corkboard

  Giải thích VN: Vật chất làm bằng li-e ép, dùng để cách điện làm bảng [[tin. ]]

  Giải thích EN: A material that is made of compressed cork, used for insulation and for bulletin boards.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X