• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Pratt truss

  Giải thích VN: Cột chống mái được sắp xếp đặc biệt bằng các thanh dọc được nén đối trọng áp lực với các thanh chéo. Tên khác: KÈO CHỮ [[N. ]]

  Giải thích EN: A particular arrangement of roof support made by means of compressed vertical members counterbalanced by diagonal members in tension. Also, N-TRUSS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X