• Thông dụng

  Tính từ
  round-about

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  around
  circular
  dịch chuyển vòng quanh
  circular shift
  hoán vị vòng quanh
  circular permutation
  thứ tự vòng quanh
  circular order
  đường vòng quanh
  circular railway
  circum
  buộc vòng quanh hàm
  circum ferantial wiring
  environ
  revolution
  chu kỳ quay vòng (quanh) sao của vệ tinh
  sidereal period of revolution (ofa satellite)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X