• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  reaction zone

  Giải thích VN: Khoảng không trong một nóng trong đó vật được nung bị đốt nóng, bị phân hủy, phá hủy oxi [[hóa. ]]

  Giải thích EN: The zone of heating in a kiln in which the charge is burned, decomposed, reduced, and oxidized.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  response area

  Giải thích VN: Trong tình huống chờ, một quan cụ thể phụ trách một vùng, dụ như vùng do quan cứu hộ quản [[lí. ]]

  Giải thích EN: In a queuing situation, a sector for which one particular unit is primarily responsible, such as the area to which a given rescue unit is assigned.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X