• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flower garden
  garden
  quy hoạch vườn hoa
  garden planning
  vườn (hoa) công cộng
  public garden
  vườn hoa (thành phố)
  garden square
  vườn hoa (trong nhà )
  pleaser garden
  vườn hoa bên cạnh đường
  roadside garden
  vườn hoa nhỏ
  garden square
  park
  vườn hoa khu công nghiệp
  industrial park
  park (parkland)
  square
  vườn hoa (thành phố)
  garden square
  vườn hoa nhỏ
  garden square

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X