• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  special-purpose item

  Giải thích VN: Vật được thiết kế phục vụ một mục đích cụ thể nào đó được sử dụng rất hạn chế, dụ như dụng cụ được thiết kế chỉ để sử dụng với một kiểu chi tiết máy đã định sẵn. Từ tương đương: special-purpose [[vehicle. ]]

  Giải thích EN: An object that has been designed for a specific purpose and is of limited usage, such as a tool that is designed solely for use on a designated model of a piece of machinery. Similarly, special-purpose vehicle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X