• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  reinforcement

  Giải thích VN: Các vật liệu, như các thanh thép hay lưới dây thép, được gắn vào trong tông hay vữa để tăng độ bền căng hay sức mang [[tải. ]]

  Giải thích EN: Any material, such as steel rods or wire mesh, that is embedded in concrete or masonry to strengthen its tensile strength or load-bearing capacity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X