• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ahead
  antergia
  forth
  forward
  chuyển động về phía trước
  forward motion
  góc nghiêng về phía trước
  forward filt
  hồi tiếp về phía trước
  feed forward AGC
  khuếch tán về phía trước
  forward scattering
  liên kết về phía trước
  forward link
  sự sửa lỗi về phía trước
  FEC (forwarderror correction)
  trục chính (hướng) về phía trước anten
  forward major axis of the antenna
  đường về phía trước
  forward path
  straight-ahead

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X