• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cement grount
  cement grout
  vữa ximăng chèn mạch
  cement grout filler
  vữa ximăng trát khe
  cement grout filler
  cement mortar
  vữa ximăng không vôi
  straight cement mortar
  vữa ximăng polime
  polymer-cement mortar
  cement paste
  cement slurry
  cement wash
  grout
  phun vữa ximăng (vào)
  grout in
  vữa ximăng chèn mạch
  cement grout filler
  vữa ximăng trát khe
  cement grout filler
  slurry
  lượng (dùng) nước của vữa ximăng
  water requirement of slurry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X