• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  polymeric
  hiđrocacbon polime
  polymeric hydrocarbon
  hợp chất polime
  polymeric compound

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  polymer
  ghi bằng Polime-thuốc nhuộm
  dye-polymer recording
  nhựa polime
  polymer resin
  polime ankyl hóa
  alkylate polymer
  polime cao phân tử
  high polymer
  polime chuỗi cacbon
  carbon-chain polymer
  polime cốt liệu
  filled polymer
  polime hữu
  organic polymer
  polime ngưng tụ
  condensation polymer
  polime phân tử lượng cao
  high polymer
  polime tạo sợi
  fiber-forming polymer
  polime
  inorganic polymer
  sự định hướng polime
  polymer orientation
  thớ polime mođun đàn hồi cao
  high modulus polymer fibers
  vữa polime
  polymer mortar
  vữa xi măng polime
  polymer-modified cement mortar
  vữa ximăng polime
  polymer-cement mortar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X