• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flutter valve

  Giải thích VN: Van được điều chỉnh bởi sự biến đổi áp suất trong dòng vật liệu chảy qua [[nó. ]]

  Giải thích EN: A valve that is regulated by pressure variations found in the material flowing over it.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X