• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cradlework

  Giải thích VN: Công việc được thực hiện tại bàn làm việc hay các nơi làm việc tương tự, chứ không các máy lớn hay công [[trường. ]]

  Giải thích EN: Work that is performed at a bench or similar work location, rather than at a large machine or a field site.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X