• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  microrfilm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  microfilm
  bản sao vi phim
  microfilm copy
  máy ghi vi phim
  microfilm recorder
  vi phim bảo quản trong kho
  microfilm of insurance fund
  vi phim lưu trữ
  microfilm of insurance fund
  đầu ra máy tính trên vi phim
  Computer Output on Microfilm (COM)
  đầu vào máy tính vào vi phim
  Computer Input by Microfilm (CIM)
  điện toán suất trong vi phim
  computer output on microfilm (COM)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  microfilm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X