• Sens; signification; acception
  ý nghĩa câu thơ
  sens d'un vers
  Cho hành động của mình một ý nghĩa
  donner un sens à son action
  Từ nhiều ý nghĩa
  mot à nombreuses acceptions
  Effet
  Rừng ý nghĩa lớn đối với khí hậu
  les forêts exercent un grand effet sur le climat
  ý nghĩa
  significatif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X