• Combien
  Cái này giá bao nhiêu
  combien co‰te ce chapeau?
  Trong bao nhiêu lâu
  dans combien de temps?
  Tant que
  Anh lấy bao nhiêu cũng được
  prenez tant que vous voulez
  Autant de
  Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu ca dao
  autant de pouces de terre, autant d'or
  Que de; combien de
  Bao nhiêu hàng hóa !
  que de marchandises !
  biết bao nhiêu
  combien
  Nếu anh biết rằng tôi yêu biết bao nhiêu
  ��si vous saviez combien je l'aime!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X