• Convaincre quelqu'un par sa propre vertu
    Lòng Hồ Chủ tịch rộng như biển cả , bao dung , cảm hoá tất cả mọi người Phạm Văn Đồng
    par son coeur vaste comme une mer immense et son indulgence, le Président Ho convainc tout le monde par sa propre vertu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X