• Exact ; précis ; de précision ; juste
  Lập luận chính xác
  raisonnemment exacte
  Câu trả lời chính xác
  réponse exacte
  Dụng cụ chính xác
  instrument de précision
  Cái nhìn chính xác
  un coup d'oeil juste
  óc chính xác
  esprit géométrique
  rất chính xác
  (thân mật) ric-rac
  Tính rất chính xác rồi
  ��c'est compté ric-rac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X