• Supporter; endurer; souffrir; essuyer; subir
  Chịu đựng nỗi bất hạnh
  supporter un malheur
  Chịu đựng sự đau đớn
  endurer la souffrance
  Chịu đựng một kẻ quấy rầy
  souffrir un importun
  Chịu đựng sự cau của ai
  essuyer la mauvaise humeur de quelqu'un
  Chịu đựng một sự thử thách
  subir une épreuve
  Résister; tenir; tolérer
  Chịu đựng được rét
  résister au froid
  Tàu chịu đựng được biển
  avire qui tient la mer
  Chịu đựng nhau
  se tolérer
  không thể chịu đựng được
  insupportable ; intolérable ; insoutenable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X