• Fluide; liquide
  Dầu rất lỏng
  huile très fluide
  Liquidien
  Chế độ ăn lỏng
  régime liquidien
  Lâche; peu serré
  Nút lỏng
  noeud lâche
  chất làm lỏng
  fluidifiant
  chuyển thành thể lỏng
  fluidifier
  thể làm lỏng
  liquéfiable
  hoá lỏng
  se liquéfier
  máy hoá lỏng
  liquéfacteur
  sự hoá lỏng
  liquéfaction
  tính lỏng
  liquidité
  long lỏng
  redoublement ; sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X