• (thực vật học) ronce; m‰ron; m‰re sauvage
  Avoir du dégo‰t pour
  Ngấy thịt
  avoir du dégo‰t pour la viande
  En avoir assez
  Tôi ngấy loại tiểu thuyết như thế lắm
  J'en assez de ces sortes de roman
  ngấy đến mang tai
  se sentir pris (de fièvre)
  Ngấy sốt
  ��se sentir pris de fièvre
  ngây ngất
  (redoublement; sens atténué) se sentir légèrement pris (de fièvre)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X