• Importuner; embêter; déranger; assommer; harceler
  Xin xỏ quấy rầy ai
  harceler quelqu'un de demandes
  Quấy rầy bạn lúc bạn bận việc
  déranger son ami alors qu'il est très occupé
  Tôi không dám quấy rầy ông thêm nữa
  je n'ose pas vous déranger davantage
  kẻ quấy rầy
  importun; assommeur; casse-pieds

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X