• Relatif.
  Giá trị tương đối
  valeur relative
  Chuyển động tương đối
  (toán học; vật lý học) mouvement relatif.
  (khẩu ngữ) assez bon; acceptable.
  Sức khỏe tương đối
  santé assez bonne
  thuyết tương đối
  (vật lý học) théorie de la relativité
  Tính tương đối
  relativement; comparativement.
  Một cuốn sách tương đối hiếm
  ��un livre relativement rare
  Chỉ tốt tương đối
  ��ce n'est bon que comparativement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X