• Symboliser.
  Chim bồ câu tượng trưng cho hoà bình
  la colombe symbolise la paix
  Phong trào tượng trưng xu hướng tượng trưng
  symbolisme
  Symbolique.
  ý nghĩa tượng trưng
  signification symbolique.
  Symbole;
  Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình
  la colombe, symbole de la paix.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X