• Rassembler ; rallier ; grouper ; réunir.
  Tập hợp dân chúng
  rassembler le peuple
  Tập hợp quân
  rallier ses troupes
  Tập hợp sự kiện
  réunir de faits
  Tập hợp chứng cứ
  réunir des preuves.
  (ngôn ngữ học) collectif.
  Danh từ tập hợp
  nom collectif.
  Ensemble.
  Tập hợp các nữ sinh của trường
  ensemble des écolières d'une école
  thuyết tập hợp
  (toán học) théorie des ensembles.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X