• Organiser; orchestrer.
  Tổ chức một cuộc họp
  organiser une réunion;
  Tổ chức một cuộc biểu tình
  orchestrer une manifestation publique.
  (khẩu ngữ) admettre.
  Được tổ chức vào đoàn thanh niên
  être admis dans l'organisation de la jeunesse.
  (khẩu ngữ) célébrer le mariage.
  Hai anh chị sẽ tổ chức vào tuần sau
  ce couple va organiser son mariage la semaine prochaine.
  Organisation.
  Tổ chức công đoàn
  les organisations syndicales.
  (sinh vật học) tissu.
  (service du) personnel.
  Cán bộ tổ chức của nghiệp
  cadre du service du personnel d'une entreprise.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X