• Nature.
  Quy luật của tự nhiên
  les lois de la nature;
  Phản tự nhiên
  contre nature
  chủ nghĩa tự nhiên
  naturalisme;
  Thuyết tự nhiên
  naturel; spontané; natif.
  Hiện tượng tự nhiên
  ��phénomènes naturels;
  Nói rất tự nhiên
  ��parler de fa�on très spontanée; parler avec spontanéité;
  Vàng tự nhiên
  ��or natif;
  Không biết cứ làm thì tự nhiên hỏng việc
  ��c'est tout naturel de gâter un travail quand on n'y conna†t rien.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X