• Devise.
    độc Lập Tự Do Hạnh Phúc tiêu ngữ của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
    Indépendance-Liberté-Bonheur, devise de la République Socialiste du Viêtnam.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X