• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 37: Dòng 37:
  ::[[trust]] [[accounts]]
  ::[[trust]] [[accounts]]
  ::báo cáo kế toán quỹ tín thác
  ::báo cáo kế toán quỹ tín thác
  -
  =====báo cáo kết toán=====
  +
  =====báo cáo kế toán=====
  ::[[consolidated]] [[accounts]]
  ::[[consolidated]] [[accounts]]
  ::báo cáo kết toán tổng hợp
  ::báo cáo kết toán tổng hợp
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  17:42, ngày 2 tháng 7 năm 2010

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  báo cáo kế toán
  abbreviated accounts
  báo cáo kế toán vắn tắt
  articulated accounts
  báo cáo kế toán hợp nhất
  defective accounts
  báo cáo kế toán khiếm khuyết
  farm accounts
  báo cáo kế toán trang trại
  filling of accounts
  nộp báo cáo kế toán
  flow of funds accounts
  báo cáo kế toán các luồng tiền
  full accounts
  báo cáo kế toán đầy đủ
  ground accounts
  báo cáo kế toán gộp
  group accounts
  báo cáo kế toán gộp
  initia1 accounts
  báo cáo kế toán ban đầu
  initial accounts
  báo cáo kế toán ban đầu
  interim accounts
  báo cáo kế toán tạm thời
  management accounts
  báo cáo kế toán điều hành
  modified accounts
  báo cáo kế toán giản ước
  modified accounts
  báo cáo kế toán gián ước (đơn giản hóa)
  relevant accounts
  những báo cáo kế toán thích hợp
  trust accounts
  báo cáo kế toán quỹ tín thác
  báo cáo kế toán
  consolidated accounts
  báo cáo kết toán tổng hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X