• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  +
  =====sức đối áp=====
  -
  =====sức đối áp=====
  +
  -
   
  +
  == Vật lý==
  == Vật lý==
  -
  +
  =====đối áp suất=====
  -
  =====đối áp suất=====
  +
  =====phản áp lực lực hút=====
  -
   
  +
  -
  =====phản áp lực lực hút=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
   
  +
  =====đối áp=====
  -
  =====đối áp=====
  +
  =====lực cản thoát=====
  -
   
  +
  =====lực phản áp=====
  -
  =====lực cản thoát=====
  +
  =====áp suất=====
  -
   
  +
  -
  =====lực phản áp=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====áp suất=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích EN'': [[In]] [[a]] [[drainage]] [[pipe]], [[any]] [[air]] [[pressure]] [[exceeding]] [[atmospheric]] [[pressure]]..
  ''Giải thích EN'': [[In]] [[a]] [[drainage]] [[pipe]], [[any]] [[air]] [[pressure]] [[exceeding]] [[atmospheric]] [[pressure]]..
  - 
  ''Giải thích VN'': (trong ống thoát nước) áp suất khí trong ống cao hơn áp suất khí quyển.
  ''Giải thích VN'': (trong ống thoát nước) áp suất khí trong ống cao hơn áp suất khí quyển.
  ::[[back]] [[pressure]] [[control]]
  ::[[back]] [[pressure]] [[control]]
  Dòng 36: Dòng 21:
  ::[[hydraulic]] back-pressure [[valve]] [[for]] [[low]] [[pressure]] [[installations]]
  ::[[hydraulic]] back-pressure [[valve]] [[for]] [[low]] [[pressure]] [[installations]]
  ::thủy lực ngược để lắp đặt áp suất thấp
  ::thủy lực ngược để lắp đặt áp suất thấp
  -
  =====áp suất hút=====
  +
  =====áp suất hút=====
  ::[[back]] [[pressure]] [[control]]
  ::[[back]] [[pressure]] [[control]]
  ::khống chế áp suất hút
  ::khống chế áp suất hút
  -
  =====áp suất ngược=====
  +
  =====áp suất ngược=====
  ::[[exhaust]] [[back]] [[pressure]]
  ::[[exhaust]] [[back]] [[pressure]]
  ::áp suất ngược của khí thải
  ::áp suất ngược của khí thải
  -
  =====sức ép lại=====
  +
  =====sức ép lại=====
  -
   
  +
  =====sức nghịch áp=====
  -
  =====sức nghịch áp=====
  +
  -
   
  +
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=back%20pressure back pressure] : Corporateinformation
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  =====áp lực ngược=====
  =====áp lực ngược=====
  - 
  - 
  - 
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  +
  =====áp suất đối kháng=====
  -
  =====áp suất đối kháng=====[[Category:Xây dựng]]
  +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009

  Cơ khí & công trình

  sức đối áp

  Vật lý

  đối áp suất
  phản áp lực lực hút

  Kỹ thuật chung

  đối áp
  lực cản thoát
  lực phản áp
  áp suất

  Giải thích EN: In a drainage pipe, any air pressure exceeding atmospheric pressure.. Giải thích VN: (trong ống thoát nước) áp suất khí trong ống cao hơn áp suất khí quyển.

  back pressure control
  khống chế áp suất hút
  back pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất thấp
  back pressure turbine
  tuabin đối áp suất
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  hydraulic back-pressure valve for low pressure installations
  thủy lực ngược để lắp đặt áp suất thấp
  áp suất hút
  back pressure control
  khống chế áp suất hút
  áp suất ngược
  exhaust back pressure
  áp suất ngược của khí thải
  sức ép lại
  sức nghịch áp

  Xây dựng

  áp lực ngược

  Kinh tế

  áp suất đối kháng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X