• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Người có thẩm quyền===== ::The head of a government organization, government agency or SOE, or person [[auth...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Người có thẩm quyền=====
  =====Người có thẩm quyền=====
   +
  ::[[The]] [[head]] [[of]] [[a]] [[government]] [[organization]], [[government]] [[agency]] [[or]] [[SOE]], [[or]] [[person]] [[authorized]] [[to]] [[act]] [[on]] [[its]] [[behalf]] [[who]] [[are]] [[responsible]] [[for]] [[approving]] [[the]] [[project]] [[and]] [[bidding]] [[results]]
   +
  ::Là người đứng đầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định dự án và kết quả lựa chọn nhà thầu
  -
  ::[[The]] [[head]] [[of]] [[a]] [[government]] [[organization]], [[government]] [[agency]] [[or]] [[SOE]], [[or]] [[person]] [[authorized]] [[to]] [[act]] [[on]] [[its]] [[behalf]] [[who]] [[are]] [[responsible]] [[for]] [[approving]] [[the]] [[project]] [[and]] [[bidding]] [[results]]
   
  - 
  -
  ::Là người đứng đầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định dự án và kết quả lựa chọn nhà thầu
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Người có thẩm quyền
  The head of a government organization, government agency or SOE, or person authorized to act on its behalf who are responsible for approving the project and bidding results
  Là người đứng đầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định dự án và kết quả lựa chọn nhà thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X