• (Khác biệt giữa các bản)
  n (A-V)
  Hiện nay (03:28, ngày 30 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====Cá mòi muối sấy khô hun khói=====
  =====Cá mòi muối sấy khô hun khói=====
   +
  =====(idiom) đánh trống lảng=====
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) lính=====
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) lính=====
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[red]] [[berring]] [[across]] [[the]] [[track]] ([[path]])
  ::[[to]] [[draw]] [[a]] [[red]] [[berring]] [[across]] [[the]] [[track]] ([[path]])

  Hiện nay

  Thông dụng

  Danh từ

  Cá mòi muối sấy khô hun khói
  (idiom) đánh trống lảng
  (từ cổ,nghĩa cổ) lính
  to draw a red berring across the track (path)
  đưa ra một vấn đề không có liên quan để đánh lạc sự chú ý (trong lúc thảo luận...)
  neither fish, flesh nor good red herring
  môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bản cáo bạch sơ khởi
  Bản cáo bạch dự thảo
  cá trích đỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X