• /beit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mồi, bả ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  live bait
  mồi sống (bằng cả con...)
  Sự dừng lại dọc đường để ăn uống nghỉ ngơi
  to swallow the bait
  o rise to the bait
  Chịu nghe theo vì không kiềm chế được mình, cắn câu

  Ngoại động từ

  Mắc mồi (vào lưỡi câu hay vào bẫy)
  Cho (ngựa...) ăn uống nghỉ ngơi khi dừng lại ở dọc đường
  Trêu chọc, quấy nhiễu

  Nội động từ

  Dừng lại dọc đường để ăn uống nghỉ ngơi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mồi câu

  Kinh tế

  đặt mồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X