• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">weil</font>'''/=====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 37: Dòng 30:
  *Ving: [[Wailing]]
  *Ving: [[Wailing]]
  -
  == Oxford==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===N. & v.===
  +
  {|align="right"
  -
   
  +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Oxford===
   +
  =====N. & v.=====
  =====N.=====
  =====N.=====

  02:15, ngày 8 tháng 7 năm 2008

  /weil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng khóc thét, tiếng la khóc, tiếng kêu khóc the thé (nhất là do đau đớn hoặc thương tiếc)
  the child burst into loud wails
  đứa bé khóc thét lên
  Tiếng rền rĩ
  the wail of sirens
  tiếng rền rĩ của còi báo động

  Nội động từ

  Kêu gào, than van, than khóc
  to wail over one's misfortunes
  than van về những nỗi bất hạnh của mình
  the wind was wailing
  gió than van
  Rền rĩ
  the child was wailing loudly that she had hurt her foot
  đứa bé đang rên la là nó bị đau ở chân
  ( + for somebody) than khóc, kể lể, thương tiếc ai
  she was wailing for her lost child
  chị ấy đang khóc than về đứa con đã mất của mình

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A prolonged plaintive inarticulate loudhigh-pitched cry of pain, grief, etc.
  A sound like orsuggestive of this.
  V.
  Intr. utter a wail.
  Intr. lamentor complain persistently or bitterly.
  Intr. (of the windetc.) make a sound like a person wailing.
  Tr. poet. or rhet.bewail; wail over.
  Wailer n. wailful adj. poet.wailingly adv. [ME f. ON, rel. to WOE]

  Tham khảo chung

  • wail : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X